Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 8. června 2014
Ohlášky
Petr Borský
07.06.2014 18:49:35
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 08. června 2014 do 15. června 2014
       
Neděle       24. června 2012 08. června 2014 Medard Slavnost Seslání Ducha Svatého / sv. Medard
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za  farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za rodinu Horáčkovu a Spitzerovu 
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Kotfaldovu a Horákovu
 
Pondělí 09. června 2014 Stanislava sv. Efrém Syrský, jáhen a učitel církve
     
  Sezemice mše sv. zrušena
 
Úterý                 16. dubna 2012 10. června 2014 Gita sv. Maxim
   
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 11. června 2014 Bruno Památka sv. Barnabáše, apoštola
   
P. Vrbiak 12:00 hod. Srch výuka náboženství na ZŠ v Srchu
   
P. Vrbiak 13:30 hod. Sezemice výuka náboženství na faře v Sezemicích
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře v Býšti
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 12. června 2014 Antonie sv. Jan z Fakunda
   
  09:30 hod. Hor. Roveň mše sv. pardubického vikariátu  
   
  Dašice mše sv. zrušena
   
Pátek 13. června 2014 Antonín Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ v Dašicích
   
P. Vrbiak 18:30 hod. Sezemice tichá adorace 
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
  po mši sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře     
   
Sobota 14. června 2014 Roland sv. Anastáz
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 15. června 2014 Vít Slavnost Nejsvětější Trojice / sv. Vít, mučedník
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Martu Wimrovou a rodiče
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice patrocinium kostela, mše sv. obětována za rodinu Valentovu, 
  Prauzovu a pana Josefa Komárka
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Havelkovu, Kramářovu a Kindlovu, 
  12:00 hod. Býšť Křest Terezky Gabriškové 
   
  16.00 hod. Sezemice Koncertní vystoupí Magdaleny Vlasákové s varhanním doprovodem
       
Oznámení: Neděle 15. června 2014 - pozvánka na koncert  Magdaleny Vlasákové s varhanním doprovodem
Nabízíme přípravu na Svátost biřmování všem, kdo ji ještě nemají. Přihlásit se lze u kněze. 
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“