Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 7. září 2014
Ohlášky
Petr Borský
06.09.2014 21:44:49
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 07. září 2014 do 14. září 2014
       
Neděle       24. června 2012 07. září 2014 Regína 23. neděle v mezidobí / sv. Melichar Grodecký
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice Patrocinium kostela, mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Václava Novotného, manželku,syna Václava 
                 a rodiče z obojí strany
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Stanislava Vápeníka, rodiče, za Františka a vnuka
                  Jakuba Grimmla
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Ráby Slavnostní mše sv. k výročí posvěcení kaple obětována za farníky
                   
Pondělí 08. září 2014 Mariana Svátek Narození Panny Marie
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. ke cti Narození Panny Marie obětována za zdraví  
                  a Boží milost pro vnučku a pravnoučata paní Malé
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice Loretánské litanie v kapličce Panny Marie u hřbitova+ průvod do kostela
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Dašice mše sv. ke cti Narození Panny Marie obětována za farníky
               
Úterý                 16. dubna 2012 09. září 2014 Daniela sv. Petr Klaver, kněz
     
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 10. září 2014 Irma bl. Karel Spinola, kněz a mučedník
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Býšť pohřební mše sv. obětována za zemřelou paní Janu Svatákovou
   
Čtvrtek 11. září 2014 Denis, Denisa sv. Emil
   
  09:30 hod. Praskačka mše sv. v kostele Nejsv. Trojice  Na Praskačce Pardubického vikariátu
P. Vrbiak 18:00 hod. Práchovice Poutní mše sv. ke cti Narození Panny Marie obětována za farníky
     
Pátek 12. září 2014 Marie sv. Quido, Jméno Panny Marie
               
P. Vrbiak 18:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. o Jménu Panny Marie obětována za svěřené farnosti
  po mši sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře     
   
Sobota 13. září 2014 Lubor Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Kuněticka hora zlatá svatba manželů Líbalových - kaple sv. Kateřiny 
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle zadání)
     
Neděle       24. června 2012 14. září 2014 Radka 24. neděle v mezidobí / Svátek Povýšení svatého Kříže
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice Poutní mše sv. k výročí posvěcení kostela obětována za farníky 
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého pana Ladislava Chválu a za živou
                 a zemřelou rodinu Kašparovu, Chválovu a Kamenických
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Červinkovou, manžela, zetě Josef a celý rod
 
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle zadání)
                   
Oznámení: Přihlášky k výuce náboženství jsou k dispozici v sakristii. 
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“