Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 12. října 2014
Ohlášky
Petr Borský
11.10.2014 19:48:08
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 12. října 2014 do 19. října 2014
       
Neděle       24. června 2012 12. října 2014 Marcel 28. neděle v mezidobí / sv. Radim
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Siručka, manželku Marii a syna Vlastimila
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za rodinu Dvořákovu a Macasovu, 
                  spojena se křtem Lucie Michkové
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Faltysovu a Navrátilovu
                   
Pondělí                 16. dubna 2012 13. října 2014 Renáta sv. Eduard
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
 
Dvořáčková 13:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
Vrbiak 14:00 hod. Dašice výuka náboženství - ve škole  
               
Úterý                 16. dubna 2012 14. října 2014 Agáta sv. Kalist I., papež a mučedník
     
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 15. října 2014 Tereza Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ve škole  
P. Vrbiak 14:15 hod. Býšť výuka náboženství - na faře  
P. Vrbiak 17:45 hod. Býšť katecheze k prvnímu svatému příjímání - na faře  
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Čtvrtek 16. října 2014 Havel sv. Hedvika, řeholnice, patronka Slezska, sv. Markéta Marie Alacogue, panna
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
     
Pátek 17. října 2014 Hedvika Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
               
P. Vrbiak 18:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
  20:00 hod. Sezemice setkání NET FOR GOD - na faře
   
Sobota 18. října 2014 Lukáš Svátek sv. Lukáše, evangelisty
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována za farníky svěřených farností
     
Neděle       24. června 2012 19. října 2014 Michaela 29. neděle v mezidobí / sv. Izák Jogues a druhové, sv. Pavel od kříže
   
Sbírka na "MISIE"
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Marii Džačovskou, manžela a rodičě z oboji strany
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a ten rod
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností 
   
P. Vrbiak 12:15 hod. Býšť křest Michaelky Žítkové
                   
Oznámení: příští neděli 19. října je sbírka na "MISIE".
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“