Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. října 2014
Ohlášky
Petr Borský
18.10.2014 20:02:30
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. října 2014 do 26. října 2014
     
Neděle       24. června 2012 19. října 2014 Michaela 29. neděle v mezidobí / sv. Izák Jogues a druhové, sv. Pavel od kříže
   
Sbírka na "MISIE"
 
 
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Marii Džačovskou, manžela a rodiče z obojí strany
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice slavnostní mše sv. o výročí posvěcení kostela obětována 
                  za Marii Kořínkovou a ten rod
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností 
   
Pondělí 20. října 2014 Vendelín sv. Irena
     
Dvořáčková 13:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
Vrbiak 14:00 hod. Dašice výuka náboženství - ve škole  
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice zádušní mše sv. obětována za všechny věrné zemřelé farnosti 
                  Sezemice - v kapličce u hřbitova
   
Úterý                 16. dubna 2012 21. října 2014 Brigita sv. Hilarion
   
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 22. října 2014 Sabina sv. Jan Pavel II., papež
             
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ve škole  
P. Vrbiak 14:15 hod. Býšť výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 23. října 2014 Teodor sv. Jan Kapistránský, kněz
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Pátek 24. října 2014 Nina sv. Antonín Maria Klaret, biskup
     
P. Vrbiak 18:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
  po mši sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře     
     
Sobota 25. října 2014 Beáta sv. Kryšpín
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 26. října 2014 30. neděle v mezidobí / sv. Rustik
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a rod Filipových
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
                   
Oznámení: V neděli 26. října přecházíme na zimní čas.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“