Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 16. listopadu 2014
Ohlášky
Petr Borský
15.11.2014 20:58:42
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 16. listopadu 2014 do 23. listopadu 2014
     
Neděle       24. června 2012 16. listopadu 2014 Otmar 33. neděle v mezidobí / sv. Markéta Skotská a sv. Gertruda
   
Sbírka na "PLOŠNÉ POJIŠTĚNÍ"
 
 
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Marii Šmahovou, manžela Františka a celý rod
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou 
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Shánělovy a celý rod
   
Pondělí 17. listopadu 2014 Mahulena sv. Alžběta Uherská, řeholnice
     
  Sezemice mše sv. zrušena
   
Úterý                 16. dubna 2012 18. listopadu 2014 Romana Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla
   
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 19. listopadu 2014 Alžběta sv. Mechtilda z Helfty
             
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ve škole  
P. Vrbiak 14:15 hod. Býšť výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 20. listopadu 2014 Nikola, Nikolas sv. Felix z Valois
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Pátek 21. listopadu 2014 Albert Památka Zasvěcení Panny marie v Jeruzalémě
     
P. Vrbiak 15:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. o Panně Marii obětována: (intence nezadána), litanie loretánská
                  a zásvětná modlitba k Panně Marii
  po mši sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře     
     
Sobota 22. listopadu 2014 Cecílie Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 23. listopadu 2014 Slavnost Ježíše Krista Krále
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Kateřinu Krpatovou, manžela Františka, dva syny
                  a zetě
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a ten rod 
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za manžele Ježkovy, syna, dceru a bratra katechetu
                   
Oznámení: 
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“