Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. ledna 2015
Ohlášky
Petr Borský
24.01.2015 17:22:22
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. ledna 2015 do 01. února 2015
       
Neděle       24. června 2012 25. ledna 2015 Miloš 3. neděle v mezidobí / Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována na intenci podle kalendáře
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého pana Arnošta Němce, manželku Marii
                  a rodiče z obojí strany
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
                   
Pondělí 26. ledna 2015 Zora Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Dvořáčková 13:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
P. Vrbiak 13:00 hod. Dašice výuka náboženství - ve škole  
               
Úterý                 16. dubna 2012 27. ledna 2015 Ingrid sv. Anděla Mericiová 
     
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. o Panně Marii obětována za mariánské ctitele, litanie
                  loretánská a zásvětná modlitba k Panně Marii
   
Středa 28. ledna 2015 Otýlie Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ve škole  
P. Vrbiak 14:15 hod. Býšť výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Čtvrtek 29. ledna 2015 Zdislava sv. Sulpicius
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
     
Pátek 30. ledna 2015 Robin sv. Martina
               
P. Vrbiak 15:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
  po skončení tiché adorace - pozvání ke společenství sdílení - na faře   
   
Sobota 31. ledna 2015 Marika Památka sv. Jana Boska, kněze
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 01. února 2015 Hynek 4. neděle v mezidobí / sv. Pionius
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou paní Evu Schneiderovou, zemřelou paní
                  Radoslavu Novákovou a zemřelého pana Jiroutka z Koloděj
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
                   
Oznámení: V pondělí a úterý od 26. do 27. ledna bude na faře sbírka na Ukrajinu od 15 do 18 hod.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“