Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. května 2015
Ohlášky
Petr Borský
16.05.2015 21:31:10
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. května 2015 do 24. května 2015
   
Neděle       24. června 2012 17. května 2015 Aneta 7. neděle velikonoční / sv. Paschal Baylon
   
  Sbírka na "Charitu"
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Jana Tichého, manželku, syny, dcery 
                  a rodiče z obojí strany
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Mandysovu a Šťástkovu
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Ráby poutní mše sv. obětována za svěřené farnosti
   
  16:00 hod. Býšť koncertní vystoupení Magdaleny Vlasákové, varhanní doprovod
 
Pondělí 18. května 2015 Nataša sv. Jan I., papež a mučedník
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána), májová pobožnost
   
Dvořáčková 13:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
P. Vrbiak 13:00 hod. Dašice výuka náboženství - ve škole  
 
Úterý                 16. dubna 2012 19. května 2015 Ivo sv. Petr Celestýn
   
  volný den - beze mše sv.           
 
Středa 20. května 2015 Zbyšek sv. Klement Maria Hofbauer, kněz, sv. Bernardin Sienský, kněz
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ve škole  
P. Vrbiak 14:15 hod. Býšť výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána), májová pobožnost
       
Čtvrtek 21. května 2015 Monika sv. Ondřej Bobola, sv. Kryštof Magallanes a druhové, mučedníci 
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána), májová pobožnost
   
Pátek 22. května 2015 Emil sv. Julie, sv. Rita z Cascie, řeholnice
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána), májová pobožnost
  po skončení - pozvání ke společenství sdílení - na faře   
   
Sobota 23. května 2015 Vladimír sv. Jan Křtitel de Rossi
   
P.Forbelský 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, za šťastný porod a Boží milost pro rod. Šťastných
   
Bis. Vokál 18:30 hod.  Hradec Králové udílení svátosti biřmování - katedrála Svatého Ducha
     
Neděle       24. června 2012 24. května 2015 Jana, Vanesa Slavnost Seslání Ducha Svatého / sv. Vincent Lerinský
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. za manžela Karla, jeho nedožitých 85 let a poděkování
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Bise, manželku a celý rod
       
Oznámení: Adepti na biřmováni za naše farnosti mají sraz v sobotu 23. 5. v 18 hod. na Děkanství u ka-
tedrály v Hradci Králové
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“