Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. května 2015
Ohlášky
Petr Borský
23.05.2015 13:32:14
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. května 2015 do 31. května 2015
       
Neděle       24. června 2012 24. května 2015 Jana, Vanesa Slavnost Seslání Ducha Svatého / sv. Vincent Lerinský
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Marii Džačovskou, manžela a oboje rodiče
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za mého manžela Karla, který by se dožil 85 let, 
                  za jeho velkou obět a poděkování
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Bise, manželku a celý rod
                   
Pondělí 25. května 2015 Viola sv. Beda Ctihodný, kněz a učitel církve, sv. Řehoř VII., papež, sv. Marie Magdaléna de´Pazzi
   
Dvořáčková 13:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
P. Vrbiak 13:00 hod. Dašice výuka náboženství - ve škole  
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kostěnice mše sv. obětována za farníky svěřených farností, májová pobožnost
               
Úterý                 16. dubna 2012 26. května 2015 Filip Památka sv. Filipa Neriho, kněze
     
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 27. května 2015 Valdemar sv. Augustin z Cantenbury, biskup
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ve škole  
P. Vrbiak 14:15 hod. Býšť výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána), májová pobožnost
   
Čtvrtek 28. května 2015 Vilém Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za kněze naší diecéze
     
Pátek 29. května 2015 Maxmilián, Maxim                        sv. Maximin
               
          NOC KOSTELŮ  
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána), májová pobožnost
  po skončení mše sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře   
  19:00 hod. Sezemice rozezvučení zvonů zahájí NOC KOSTELŮ 
  v kostele Nejsvětější Trojice
   
Sobota 30. května 2015 Ferdinand Památka sv. Zdislavy
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Kunětická hora svatební mše sv. snoubenců Bartůškových - kaple sv. Kateřiny
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 31. května 2015 Kamila   Slavnost Nejsvětější Trojice / Svátek Navštívení Panny Marie
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice patrocinium kostela, mše sv. obětována za zemřelou rodinu 
                 Rambouskovu, májová pobožnost, zakončení měsíce
                 Panny Marie
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Půhonou a Drašnarovu
   
  16:00 hod. Sezemice koncertní vystoupení Magdaleny Vlasákové, 
  varhanní doprovod Ondřej Mucha
                   
Oznámení: Sbírka na "Charitu": Kunětice 110,- Kč; Sezemice 2 021,- Kč; Dašice 1 164,- Kč 
                    a Býšť 3 390,- Kč.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“