Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 5. července 2015
Ohlášky
Petr Borský
06.07.2015 09:49:59
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 05. července 2015 do 12. července 2015
     
Neděle       24. června 2012 05. července 2015 státní svátek     Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa                   
   
                             patronů Evropy a hlavních patronů Moravy
 
 
   
   
  Sbírka na "Potřeby diecéze"  
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Jirouta a celý rod
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
P. Vrbiak 15:30 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti samíření
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Pondělí 06. července 2015 státní svátek              sv. Marie Gorettiová, panna a mučednice           
     
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Úterý                 16. dubna 2012 07. července 2015 Bohuslava sv. Wilibald
   
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 08. července 2015 Nora sv. Kilián
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť pohřební mše sv. obětována za zemřelého p. Františka Lédra
       
Čtvrtek 09. července 2015 Drahoslava sv. Veronika Giulianiová, sv. Augustin Žao Rong, kněz, a druhové, mučedníci
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Pátek 10. července 2015 Amálie, Libuše                                      sv. Amálie   
     
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. ze svátku sv. Benedikta, patrona Evropy, obětována
                  za svěřené farnosti
  po skončení mše sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře   
     
Sobota 11. července 2015 Olga Svátek sv. Benedikta, patrona Evropy
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 12. července 2015 Bořek                      15. neděle v mezidobí / sv. Jan Qualbert
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Jana Hanzla, manželku a syna Josefa
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za prof. Zdeňka Knaute
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“