Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnech od 12. do 26. července 2015
Ohlášky
Petr Borský
11.07.2015 22:10:27
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                   
Pořad bohoslužeb v týdnech od 12. července 2015 do 26. července 2015
                   
Neděle       24. června 2012 12. července 2015 Bořek                      15. neděle v mezidobí / sv. Jan Qualbert
 
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Jana Hanzla, manželku a syna Josefa
 
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za prof. Zdeňka Knaute
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností a spojena se křtem Milánka 
                 Kristiánka Michaela Šťastného
               
Pondělí 13. července 2015 Markéta sv. Jindřich
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
                   
Úterý                     17. dubna 2012 24. dubna 2012 Jiří sv. Jiří, mučedník a sv. Fidel ze Simaringy, kněz a mučedník
       
Úterý                 16. dubna 2012 14. července 2015 Karolína bl. Hroznata, mučedník, sv. Kamil de Lellis, kněz
               
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 15. července 2015 Jindřich Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 16. července 2015 Luboš Panny Marie Karmelské
 
 
  Dašice mše sv. zrušena
   
Pátek 17. července 2015 Martina bl. Česlav a sv. Hyacint, kněží
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
  Sezemice mše sv. zrušena
   
Sobota 28. dubna 2012 Vlastislav sv. Petr Chanel, kněz a mučedník, sv. Ludvík Maria Grignion, kněz
Sobota 18. července 2015 Drahomíra sv. Emilián
               
P. Martinek 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
       
Neděle       24. června 2012 19. července 2015 Čeněk                      16. neděle v mezidobí / sv. Makrina
   
J. Kolbaba 08:00 hod. Dašice bohoslužba slova + podávání Svatého příjímání
   
P. Sokol 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
P. Sokol 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii a Františka Vohralíkovy a celý rod
   
   
Pondělí 20. července 2015 Ilja sv. Eliáš, sv. Apolinář, biskup a mučedník
   
  Sezemice mše sv. zrušena
 
Úterý                 16. dubna 2012 21. července 2015 Vítězslav sv. Vavřinec z Brindisi, kněz a učitel církve
 
  volný den - beze mše sv.           
 
Středa 22. července 2015 Magdaléna Památka sv. Marie Magdalény
 
  Býšť mše sv. zrušena
   
Čtvrtek 23. července 2015 Libor Svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy
 
  Dašice mše sv. zrušena
 
Pátek 24. července 2015 Kristýna sv. Kristina
 
  Sezemice mše sv. zrušena
 
Sobota 25. července 2015 Jakub sv. Svátek sv. Jakuba Staršího, apoštola / sv. Kryštof
   
P. Sokol 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
 
   
Neděle       24. června 2012 26. července 2015 Anna                      17. neděle v mezidobí / sv. Jáchym a Anna
   
J. Kolbaba 08:00 hod. Dašice bohoslužba slova + podávání Svatého příjímání
   
P. Sokol 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Annu a Františka Svědirohovy i rodiče z obojí
                  strany
   
P. Sokol 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Annu Bekovou, syna Václava, vnuka Petra
                  a celý rod
                   
Oznámení: Sbírka na "Potřeby diecéze": Kunětice 190,- Kč, Sezemice 1 570,- Kč, Dašice 1 188,- Kč, Býšť
                    1 895,- Kč a Bělečko 340,- Kč. Všem dárcům srdečně Pán Bůh zaplať.
                    P. Milan Vrbiak bude od čtvrtka 16. července 2015 do pátku 31. července 2015 čerpat řádnou dovolenou. 
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“