Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. září 2015
Ohlášky
Petr Borský
19.09.2015 10:55:30
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. září 2015 do 27. září 2015
       
Neděle       24. června 2012 20. září 2015 Oleg             25. neděle v mezidobí / sv. Ondřej, kněz, Pavel a druhové, mučedníci
   
Sbírka na "Církevní školství"
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Hokovu, Šlímovu a Čermákovu
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za živou a zemřelou rodinu Kašparovu, Chválovu
                  a Kamenických
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Markovy a dceru Marii
 
Pondělí 21. září 2015 Matouš Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
               
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za svěřené farnosti
               
Úterý                 16. dubna 2012 22. září 2015 Darina sv. Mořic a druhové
     
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. ke cti Panny Marie obětována za mariánské ctitele našich 
        farností, po skončení mše sv. následuje setkání mariánské družiny
   
Středa 23. září 2015 Berta sv. Pio z Pietrelciny, kněz
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Čtvrtek 24. září 2015 Jaromír sv. Gerard
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
     
Pátek 25. září 2015 Zlata sv. Kleofáš
               
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice  tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za rod Pulpánů, Dědků a Borovců
  po skončení - pozvání ke společenství sdílení - na faře   
   
Sobota 26. září 2015 Andrea sv. Kosma a Damián, mučedníci
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 27. září 2015 Jonáš                  26. neděle v mezidobí / sv. Vicenc z Paula       
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Václava Hanzla, bratra Josefa a rodiče
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Václava Novotného, manželku a syna 
                  a za rodiče z obojí strany a jejich příbuzných
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Václava Beka, manželku, vnuka Václava,
                  pravnuka Petra, snachu Annu a celý rod
                   
Oznámení: Jsou k rozebrání letáčky k Eucharistickému kongresu vzadu u vchodu.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“