Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 5. března 2016
Ohlášky
Petr Borský
05.03.2016 21:47:24
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 06. března 2016 do 13. března 2016
   
Neděle       24. června 2012 06. března 2016 Miroslav              4. neděle postní (RADOSTNÁ) / sv. Koleta
   
Sbírka na SDM Krakov
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Josefa Šmahu, Marii manželku, Josefa Jelínka
                 a Josefa Šmahu
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Pavla Mládka
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
P. Vrbiak 14:30 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
   
Pondělí 07. března 2016 Tomáš sv. Perpetua a Felicita, mučednice
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Dvořáčková 17:00 hod. Sezemice výuka náboženství   
   
Úterý 08. března 2016 Gabriela sv. Jan z Boha, řeholník
   
  Sezemice volný den - beze mše sv.
   
Středa 09. března 2016 Františka sv. Františka Římská, řeholnice
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství   
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť výuka náboženství   
   
P. Vrbiak 16:15 hod. Býšť křížová cesta
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 10. března 2016 Viktorie sv. Jan z Ogilvie, kněz a mučedník
   
P. Vrbiak 16:15 hod. Dašice křížová cesta
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Pátek 11. března 2016 Anděla sv. Eulogius z Kordoby, kněz a mučedník
   
P. Vrbiak 17:15 hod. Sezemice křížová cesta
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společnému sdílení - na faře
   
Sobota 12. března 2016 Řehoř sv. Alois Orione
   
17:15 hod. Kunětice křížová cesta
P. Kvaš 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 13. března 2016 Růžena               5. neděle postní / sv. Patricie
     
P. Boukal 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Šmahu, Marii manželku a zetě
                 Vlastimila
   
P. Boukal 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
 
P. Boukal 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Oznámení: 
 
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“