Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. dubna 2016
Ohlášky
Petr Borský
09.04.2016 10:25:22
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. dubna 2016 do 17. dubna 2016
   
Neděle       24. června 2012 10. dubna 2016 Darja                 3. neděle velikonoční / sv. Michael de Sanctis
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
  11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Havránkovu, Keroušovu a Jiroutovu
   
Pondělí 11. dubna 2016 Izabela Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Dvořáčková 17:00 hod. Sezemice výuka náboženství - fara   
   
Úterý 12. dubna 2016 Julius sv. Julius I.
   
  Sezemice volný den - beze mše sv.
   
Středa 13. dubna 2016 Aleš sv. Martin I., papež a mučedník
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ZŠ  
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť výuka náboženství - fara  
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 14. dubna 2016 Vincenc sv. Lambert
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. zrušena
   
Pátek 15. dubna 2016 Anastázie sv. Damián de Veuster
   
 
  18:00 hod. Sezemice bohoslužba slova, litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
po skončení  Sezemice pozvání ke společnému sdílení - na faře
   
Sobota 16.dubna 2016 Irena sv. Marie Bernarda Soubirousová
   
P. Hofman 14:00 hod. Sezemice křest Jaroslava Novotného
 
P. Kvaš 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 17. dubna 2016 Rudolf               4. neděle velikonoční / sv. Inocenc
     
  Sbírka na "Kněžský seminář"
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za všechny farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována P. Ladislava Michaličku
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Brandejsovu
       
Oznámení: V neděli 17. dubna se bude konat sbírka na "Kněžský seminář".
                    P. Milan Vrbiak se bude od čtvrtka 14. dubna do soboty 16. dubna 2016 účastnit duchovních
                    cvičení na Velehradě.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“