Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 11. června 2016
Ohlášky
Petr Borský
11.06.2016 20:11:43
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 12. června 2016 do 19. června 2016
   
Neděle       24. června 2012 12. června 2016 Antonie                 11. neděle v mezidobí / sv. Onufrius
     
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Alžbětu a Bedřicha Motyčkovy, dceru Marii,
                 zetě Stanislava, Jiřího Adolfa a doktora Poláka
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za manželku
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Havelkovu, Kramářovu a Kindlovu
   
Pondělí 13. června 2016 Antonín Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
 
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Dvořáčková 17:00 hod. Sezemice výuka náboženství - fara  
   
Úterý 14. června 2016 Roland sv. Anastáz
   
  volný den - beze mše sv.
   
Středa 15. června 2016 Vít sv. Vít, mučedník
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 16. června 2016 Zbyněk sv. Benon
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Pátek 17. června 2016 Adolf sv. Avitus
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za (intence nezadána)
  19:30 hod. Sezemice setkání NET FOR GOD - na faře
   
Sobota 18. června 2016 Milan sv. Řehoř Barbarigo
   
P. Vrbiak 10:30 hod. Kunětice Svatební obřady Petra a Andrejky Fejfarových
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována za živou i zemřelou rodinu Zelinkovou
     
Neděle       24. června 2012 19. června 2016 Leoš       12. neděle v mezidobí / sv. Jan Nepomuk Neumann / sv. Romuald
     
Sbírka na "Charitu"
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za manžele Obrátilkovy a oboje rodiče
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za manžele Kořínkovy
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Hlásných, Matuškovu a Jaroslava Kaplana
       
Oznámení: V neděli 19. června se uskuteční sbírka na "Charitu".
 
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“