Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. června 2016
Ohlášky
Petr Borský
18.06.2016 22:32:13
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. června 2016 do 26. června 2016
     
Neděle       24. června 2012 19. června 2016 Leoš       12. neděle v mezidobí / sv. Jan Nepomuk Neumann / sv. Romuald
     
Sbírka na "Charitu"
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za manžele Obrátilkovy a oboje rodiče
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za manžele Kořínkovy
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Hlásných, Matuškovu a Jaroslava Kaplana
   
Pondělí 20. června 2016 Květa sv. Silverius
 
  07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Úterý 21. června 2016 Alois sv. Alois Gonzaga
   
  volný den - beze mše sv.
   
Středa 22. června 2016 Pavla sv. Jan Fishera sv. Tomáš Nóre, sv. Paulín Nolánský
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 23. června 2016 Zdeňka sv. Josef Cafasso
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Pátek 10. června 2016 Jan Slavnost narození sv. Jana Křtitele
     
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice Slavná mše sv. obětována za farníky svěřených farností
     
Sobota 11. června 2016 Ivan  sv. Vilém, ct. Ivan
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 26. června 2016 Adriana                 13. neděle v mezidobí / sv. Jan a Pavel
     
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Jana Kercla, jeho manželky a vnučku Elišku
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jiřinu Urbánkovu a rodinu Barešovu
   
Oznámení: 
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“