Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 18. září 2016
Ohlášky
Petr Borský
17.09.2016 21:42:53
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 18. srpna 2016 do 25. srpna 2016
       
Neděle        18. září 2016 Kryštof               25. neděle v mezidobí / sv. Josef Kupertinský
 
Sbírka na "Církevní školství"
 
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Helenu a Oldřicha Burdovy
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za živou a zemřelou rodinu Kašparovu,
                 Chválovu a Kamenických
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Drašnarovu a Půhoných
 
Pondělí 19. září 2016 Zita sv. Januárius, biskup a mučedník
               
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
  Sezemice mše sv. zrušena,
  bude sloužena v úterý 20. září od 19 hodin
   
Úterý 20. září 2016 Oleg Památka  sv. Ondřeje, Pavla a druhů, mučedníků
 
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Středa 21. září 2016 Matouš Svátek sv, Matouše, apoštola a evangelisty
   
P. T. Kvasnička 15:45 hod. Býšť výuka náboženství - na faře v Býšti
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. o sv. Matoušovi obětována za všechny farníky 
                     svěřených farností
   
Čtvrtek 22. září 2016 Darina sv. Mořic a druhové
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
     
Pátek 23. září 2016 Berta Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice tichá adorace 
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
po skončení mše sv. Sezemice pozvání k modlitbě a společnému sdílení - na faře
   
Sobota 24. září 2016 Jaromír sv. Gerard
   
P. T. Kvasnička 10:00 hod. Dašice křest Lukáše Demetera
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována (intence podle kalendáře)
     
Neděle        25. září 2016 Zlata               26. neděle v mezidobí / sv. Kleofáš
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Václava Hanzla, rodiče a bratra
                  Josefa
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Václava Novotného, syna a všechny
                 zemřelé z toho rodu
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Václava Beka, manželku, snachu
                 Annu, vnuka Václava a pravnuka Petra
                   
Oznámení:
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“