Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 9. října 2016
Ohlášky
Petr Borský
08.10.2016 21:51:52
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 09. října 2016 do 16. října 2016
   
Neděle       09. října 2016 Štefan, Sára 28. neděle v mezidobí / sv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonardi
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za novomanžele Kateřinu a Pavla Pisovy
                  a za zemřelou maminku Olgu Doubravskou
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Metelkovu a Černých
   
Pondělí 10. října 2016 Marina sv. Paulín
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Úterý 11. října 2016 Andrej sv. Jan XXIII., papež, sv. German
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
Středa 12. října 2016 Marcel sv. Radim, biskup
   
P. T. Kvasnička 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ZŠ Srch  
   
P. T. Kvasnička 15:45 hod. Býšť výuka náboženství - na faře v Býšti  
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 13. října 2016 Renáta sv. Eduard
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Pátek 14. října 2016 Agáta sv. Kalist I., papež a mučedník
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice tichá adorace 
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce
  20:00 hod. Sezemice setkání  NET FOR GOD
   
Sobota 15. října 2016 Tereza Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle        16. října 2016 Havel   29. neděle v mezidobí / sv. Hedvika, sv. Markéta Marie Alacogue
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za zemřelou Eričku Kňavovou a za rodinu 
                  Lieskovu
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. k výročí posvěcení kostela obětována za živé 
                  i zemřelé farníky farnosti Sezemice
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Faltysovu a Navrátilovu
                   
Oznámení: 
 
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“