Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 4. prosince 2016
Ohlášky
Petr Borský
03.12.2016 22:34:32
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 04. prosince 2016 do 11. prosince 2016
   
Neděle       04. prosince 2016 Barbora       2. neděle adventní / sv. Jan Damašský / sv. Barbora
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Kateřinu Starinskou, manžela, dcerku
                  a zetě
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Stanislava Bačinu, jeho ženu Annu, dceru
                 Marii a syna Stanislava a ostatní zemřelé z toho rodu
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jiřinu Urbánkovou a rodiče Barešovy
   
P. T. Kvasnička 14:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
   
Pondělí 05. prosince 2016 Jitka sv. Sába Jeruzalémský
   
 
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Úterý 06. prosince 2016 Mikuláš sv. Mikuláš, biskup
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
Středa 07. prosince 2016 Ambrož / Benjamín Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 15:45 hod. Býšť výuka náboženství - na faře v Býšti    
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. o sv. Ambrožovi obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 08. prosince 2016 Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice slavnostní mše sv. o Panně Marii obětována za rodinu
                       Šťastných a za |Františka a Veroniku a celý ten rod
   
P. T. Kvasnička 18:30 hod. Sezemice slavnostní mše sv. o Panně Marii obětována za všechny 
                       svěřené farnosti
   
Pátek 09. prosince 2016 Vratislav sv. Jan Didak / sv. Valérie
   
  10:00 hod. Sezemice vystoupení sboru Carmina z MŠ Sezemice - kostel Nejsvětější 
  Trojice
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře v Sezemicích  
   
jáhen M. Novotný 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
jáhen M. Novotný 18:00 hod. Sezemice bohoslužba slova
  20:00 hod. Sezemice setkání NET FOR GOD - na faře
   
Sobota 10. prosince 2016 Julie sv. Julie a Eulálie
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. Sezemice rorátní mše sv. o Panně Marii obětována za mariánské ctitele
              našich farností
 
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle        11. prosince 2016 Dana                       3. neděle adventní / sv. Damas I.
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Josefa a Martu Wimerovy a celý ten rod
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jana Brzeziňskiego i jeho rodiče: 
  Bronisławę i Adama, Antoniego Brzeziňskiego i celou rodinu,
  Krysztofa a Kazimierza Gocławskich
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“