Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. prosince 2016
Ohlášky
Petr Borský
25.12.2016 17:18:34
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. prosince 2016 do 01. ledna 2017
   
Neděle       25. prosince 2016                            Slavnost Narození Páně        1. svátek vánoční
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
 
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
 
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Zímu, jeho rodiče a rod Mandysů
   
  17:00 hod. Sezemice vánoční koncert pěveckého sboru 
  R O L N I Č K A 
   
Pondělí 26. prosince 2016 Štěpán Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka   2. svátek vánoční
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Štěpána Starinského, manželku, dcery a zetě
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny farníky svěřených farností
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Annu Bisovou, manžela a celý rod
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. obětována (intence podle kalendáře)
   
Úterý 27. prosince 2016 Žaneta Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Středa 28. prosince 2016 Bohumila Svátek svatých Mláďátek, mučedníků
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 29. prosince 2016 Judita sv. Tomáš Becket, biskup a mučedník
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 13:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 15:00 hod. Sezemice křest Lukáška Valnohy
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Pátek 30. prosince 2016 David Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny rodiny svěřených farností
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společné modlitbě svatého růžence a sdílení - na faře
   
Sobota 31. prosince 2016 Silvestr sv. Silvetr I., papež
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Býšť mše svatá, poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc
                       do nového roku 2017
 
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše svatá, poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc
                           do nového roku 2017
     
Neděle        01. ledna 2017 Nový rok              Slavnost Matky Boží, Panny Marie
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za všechny farníky svěřených farností
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny farníky svěřených farností
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
 
P. T. Kvasnička 14:00 hod. Bělečko mše sv. obětována (intence podle kalendáře)
 
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“