Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 1. ledna 2017
Ohlášky
Petr Borský
31.12.2016 22:42:41
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 1. ledna 2017 do 08. ledna 2017
   
Neděle       1. ledna 2017                            Slavnost Matky Boží, Panny Marie
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za všechny farníky svěřených farností
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny farníky svěřených farností
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za všechny farníky svěřených farností
   
P. T. Kvasnička 14:00 hod. Bělečko mše sv. obětována (intence podle kalendáře)
   
 
 
   
Pondělí 2. ledna 2017 Karina sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský
   
 
   
 
   
 
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. o Basilu a Řehořovi
   
Úterý 3. ledna 2017 Radmila Nejsvětějšího jména Ježíš
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 13:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Středa 4. ledna 2017 Diana středa po oktávu Narození Páně; bl. Anděla z Foligna
   
P. T. Kvasnička 12:40 hod. Srch výuka náboženství - ZŠ Srch  
P. T. Kvasnička 15:45 hod. Býšť výuka náboženství - fara BýšťZŠ Srch  
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 5. ledna 2017 Dalimil čtvrtek po oktávu Narození Páně, sv. Telesfor
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
 
P. T. Kvasnička  16:20 hod.  Dašice adorace  
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. z vigilie Slavnosti Zjevení Páně
   
Pátek 6. ledna 2017   Slavnost Zjevení Páně
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Sezemice výuka náboženství - fara Sezemice  
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Sezemice adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společné modlitbě svatého růžence a sdílení - na faře
   
Sobota 7. ledna 2017 Vilma sv. Rajmund z Peňafortu, kněz
   
P. T. Kvasnička 7:30 hod. Sezemice mše svatá o Panně Marii, litanie a zásvětná modlitba
  8:30 hod. Sezemice žehnání koledníkům Tříkrálové sbírky
 
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše svatá, intence podle kalendáře
 
     
Neděle        08. ledna 2017 Čestmír              Svátek Křtu Páně
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za všechny farníky svěřených farností
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny farníky svěřených farností
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
 
  17:00 hod. Sezemice
Tříkrálový koncert pěveckého sboru
 
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
           
 
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“