Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. února 2017
Ohlášky
Petr Borský
25.02.2017 21:41:16
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. února 2016 do 05. března 2016
     
Neděle        26. února 2017 Dorota          8. neděle v mezidobí / sv. Alexandr
     
Sbírka "Svatopetrský haléř"
 
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou paní Radoslavu Novákovou 
                  a celý ten rod
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována ke cti, chvále a slávě Boží
   
Pondělí 27. února 2017  Alexandr sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie
 
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Úterý 28. února 2017 Lumír sv. Roman
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 13:00 hod. služba ve věznici
   
Středa 01. března 2016 Bedřích Popeleční středa / sv. Suitbert
   
Den přísného postu
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 12:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 12:40 hod. Srch výuka náboženství - ZŠ Srch  
   
P. T. Kvasnička 15:30 hod. Býšť výuka náboženství - na faře v Býšti  
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností, udílení popelce
   
P. T. Kvasnička 18:30 hod. Sezemice mše sv. obětována všechny svěřené farnosti, udílení popelce
       
Čtvrtek 02. března 2016 Anežka sv. Simplicius
   
P. T. Kvasnička 16:20 hod. Dašice křížová cesta, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Pátek 03. března 2016 Kamil sv. Kunhuta
     
P. T. Kvasnička 13:00 hod. Kunětice pohřební mše sv. za zemřelého pana Pultara
   
sestra Kateřina 17:00 hod. Sezemice adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce,
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření
   
P. T. Kvasnička 17:30 hod. Sezemice křížová cesta
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny Služebníky Ježíšova 
                 Velekněžského Srdce
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společné modlitbě svatého růžence a setkání 
  se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce - na faře
     
Sobota 04. března 2016 Stela Sobotní památka Panny Marie / sv. Kazimír
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Sezemice mše sv. ke cti Panny Marie obětována za mariánské ctitele
                 našich farností, litanie loretánská a zásvětná modlitba 
                 k Panně Marii
   
pan  F. Vlasák 16:00 hod. Sezemice výroční členská schůze Orla - na faře
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Kunětice křížová cesta, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za Miroslava Tomáška
                 a rodiče
     
Neděle       05. března 2016 Kazimír          1. neděle postní / sv. Teofil
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Romana Ryšavého, jeho rodiče
                  a prarodiče
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za
   
P. T. Kvasnička 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za (dle zadání)
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“