Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 7. května 2017
Ohlášky
Petr Borský
06.05.2017 22:29:54
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 07. května 2017 do 14. května 2017
     
Neděle       7. května 2017 4. neděle velikonoční / sv. Benedikt II.
     
Sbírka "Kněžský seminář a formace bohoslovců"
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Ježka, rodiče a sestru
   
P. T. Kvasnička 14:00 hod. Býšť mše sv. obětována za všechny poutníky pěší pouti k mariánské
                  kapličce do Bělečka
po skončení mše sv. pěší pouť ke kapličce do Bělečka, v kapličce májová 
                   pobožnost
   
Pondělí po 4. neděli velikonoční 08. května 2017 Panny Marie, Prostřednice všech milostí
 
P. T. Kvasnička 19:00 hod. Sezemice mše sv. o Panně Marii, Prostřednici všech milostí obětována
                 za všechny svěřené farností, májová pobožnost
   
Úterý po 4. neděli velikonoční 09. května 2017 sv. Hermus
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
Středa po 4. neděli velikonoční 10. května 2017 sv. Izidor z Madridu, sv. Job
   
Mezinárodní den ošetřovatelek
   
P. T. Kvasnička 12:45 hod. Srch výuka náboženství - na ZŠ Srch  
 
P. T. Kvasnička 15:30 hod. Býšť výuka náboženství - na faře v Býšti  
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána), májová pobožnost
       
Čtvrtek po 4. neděli velikonoční 11. května 2017 sv. Ignác z Láconi
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána), májová pobožnost
       
Pátek po 4. neděli velikonoční 12. května 2017 sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus
     
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána), májová pobožnost
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společné modlitbě svatého růžence a sdílení - na faře
     
Sobota  13. května 2017 Panna Maria Fatimská / sv. Ondřej Hubert Fournet
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Sezemice mše sv. o Panně Marii Fatimské obětována za všechny živé
                 a zemřelé farníky svěřených farností, májová pobožnost
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována: (intence dle zadání),
                 májová pobožnost
     
Neděle       14. května 2017 Den matek          5. neděle velikonoční / sv. Matěj, apoštol
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Hrádkovou a rodinu Markovu
       
Oznámení: V neděli 14. května 2017 od 20 hodin odvysílá TV NOE koncert s Václavem 
                     Hudečkem zaznamenaný v našem kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích.
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“