Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. srpna 2017
Ohlášky
Petr Borský
13.08.2017 09:09:31
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. srpna 2017 do 20. srpna 2017
     
Neděle       13. srpna 2017 Alena   19. neděle v mezidobí / sv. Hippolit a Poncián, sv. Jan Berchmans
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za pana prof. Zdeňka Knauteho a paní
                  Marii Knauteovou
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa a Helenu Holečkovy, syna Františka 
                  a celý rod
   
Pondělí 14. srpna 2017 Alan, Sylva Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
 
  Sezemice mše sv. zrušena
   
Úterý 15. srpna 2017 Hana Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
   
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice slavnostní mše sv. o Panně Marii obětována za všechny 
                       svěřené farnosti, litanie loretánská a zásvětná
                       modlitba k Panně Marii
   
Středa 16. srpna 2017 Jáchym sv. Štěpán I. Uherský
   
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována (intence nezadána)
       
Čtvrtek 17. srpna 2017 Petra sv. Myron
   
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
       
Pátek 18. srpna 2017 Helena sv. Helena
     
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
po skončení mše sv.  společná modlitba svatého růžence a sdílení
     
Sobota  19. srpna 2017 Ludvík sv. Jan Eudes, kněz
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována (intence dle zadání)
     
Neděle       20. srpna 2017 Bernard   20. neděle v mezidobí / sv. Bernard, opat a učitel církve
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice poutní mše sv. obětována k pátému výročí úmrtí Václava Košky
   za všechny rodáky Sezemic  
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Zdenu Zbudilovou, manžela, syna Pavla, 
  celý rod a rodinu Hiršlovu
   
9:30 hod - 17:00 hod. S E Z E M I C K Á   P O U Ť    
  (viz program pouti na plakátku)
 
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“