Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 8. října 2017
Ohlášky
Petr Borský
08.10.2017 08:00:37
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 8. října 2017 do 15. října 2017
       
Neděle       8. říjen 2017 Věra                  27. neděle v mezidobí / sv. Simeon
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a ten celý rod
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Metelkovu a Černých
 
 
   
Pondělí 9. říjen 2017 Štefan, Sára sv. Dionýsius a druhové, mučedníci, sv. Jan Leonardi, kněz
               
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
Úterý 10. říjen 2017 Marina sv. Paulin
 
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
Středa 11. říjen 2017 Andrej sv. Jan XXIII., papež, sv. German
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 15.45 hod. Býšť výuka náboženství - na faře
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována (intence nezadána)
   
Čtvrtek 12. říjen 2017 Marcel sv. Radim, biskup
   
P. T. Kvasnička 13:00 hod. Sezemice církevní obřady za zemřelou paní Hanu Jiroutovou
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za všechny svěřené farnosti
     
Pátek 13. říjen 2017 Renáta sv. Eduard
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
 
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
po skončení mše sv.  společná modlitba svatého růžence a sdílení - na faře
   
Sobota  14. říjen 2017 Agáta Sobotní památka Panny Marie / sv. Kalist, papež a mučedník
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Sezemice mše sv. ke cti Panny Marie obětována za mariánské ctitele
                 našich farností, litanie loretánská a zásvětná modlitba
                 k Panně Marii
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována (intence dle zadání)
     
Neděle       15. říjen 2017 Tereza              28. neděle v mezidobí / sv. Terezie od Ježíše,
                                                                    panna a učitelka církve
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice slavnostní mše sv. k výročí posvěcení kostela obětována 
                       za poděkování za dceru Terezii Smutnou
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Faltysovu a Navrátilovu
   
O d p o l e d n e Sezemice program uveden na plakátku
                   
Oznámení: 
 
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“