Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. října 2017
Ohlášky
Petr Borský
15.10.2017 08:59:07
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. října 2017 do 22. října 2017
     
Neděle       15. říjen 2017 Tereza       28. neděle v mezidobí / sv. Terezie od Ježíše,
                                                             panna a učitelka církve
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice slavnostní mše sv. k výročí posvěcení kostela obětována 
                       za poděkování za dceru Terezii Smutnou
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Faltysovu a Navrátilovu
   
O d p o l e d n e Sezemice program uveden na plakátku
   
Pondělí 16. říjen 2017 Havel sv. Hedvika, řeholnice, sv. Markéta Marie Alacoque, panna
 
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za živé a zemřelé farníky farnosti 
                 Sezemice - kaplička u hřbitova
   
Úterý 17. říjen 2017 Hedvika Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
   
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
Středa 18. říjen 2017 Lukáš Svátek sv. Lukáše, evangelisty
   
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
       
   
 
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. o sv. Lukášovi obětována za nemocné a trpící
       
Čtvrtek 19. říjen 2017 Michaela sv. Izák Jogues a druhové, mučedníci, sv. Pavel od Kříže, kněz
   
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
 
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za všechny svěřené farnosti
       
Pátek 20. říjen 2017 Vendelín sv. Irena
     
P. T. Kvasnička 12:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice tichá adorace 
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
po skončení mše sv.  společná modlitba svatého růžence - na faře
  20:00 hod. Sezemice setkání NET FOR GOD na faře  
     
Sobota  21. říjen 2017 Brigita sv. Hilarion, bl. Karel Rakouský
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. M. Brousil 12:00 hod Dašice svatební obřady Petra Demetera a Evy Kančiové,
  křest Petra Demetera
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována (intence dle zadání)
     
Neděle       22. říjen 2017 Sabina   29. neděle v mezidobí / sv. Marie Salome, sv. Jan Pavel II.
   
Sbírka "Misie"
   
Den modliteb za misie
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii a Jaroslava Holcovy  a za rodinu Dianovu
  Dianovu
                   
Oznámení: V neděli 22. října 2017 se po mších svatých uskuteční sbírka na misie.
 
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“