Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. listopadu 2017
Ohlášky
Petr Borský
18.11.2017 19:04:01
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. listopadu 2017 do 26. listopadu 2017
       
Neděle       19. listopad 2017 Alžběta       33. neděle v mezidobí / sv. Mechtilda z Helfty
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelé rodiče Stanislava a Annu
                  Bačinovy z Lukovny a jejich děti Stanislava a Marii
                  a snachu Janu a ostatní v Pánu zemřelé rodiny
 
 
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za všechny svěřené farnosti
   
Pondělí 20. listopad 2017 Nikola, Nikolas sv. Felix z Valois
               
P. T. Kvasnička 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za paní Martu Smejkalovou, Vlastu Zelenou
                 a celý rod
   
Úterý 21. listopad 2017 Albert Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
 
 
   
Středa 22. listopad 2017 Cecílie Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
   
 
   
Čtvrtek 23. listopad 2017 Klement Slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka,
   
                              hlavního patrona královéhradecké diecéze
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za zemřelou Marii Kulchovovou roz. 
                 Hylákovou z Kostěnic
     
Pátek 24. listopad 2017 Emílie Památka sv. Ondřeje Dung- Laca, kněze, a druhů, mučedníků
   
P. T. Kvasnička 14:00 hod. - 16:00 hod. služba ve věznici
   
 
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována ke cti, chvále a slávě Boží,
  při mši sv. křest Terezky Smutné
po skončení mše sv.  společná modlitba svatého růžence a sdílení - na faře
   
Sobota  25. listopad 2017 Kateřina sv. Kateřina Alexandrijská, panna a mučednice
P. T. Kvasnička 10:00 hod. Sezemice křest Barbory Němcové  
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována (intence dle zadání)
     
Neděle       26. listopad 2017 Artur       Slavnost Ježíše Krista Krále / sv. Silvestr Guzolini
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za rodinu Kaloudovu
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována rodinu Ježkovu a Huškovu
                   
Oznámení: P. Tomáš Kvasnička se bude od úterý 21. listopadu do čtvrtka 23. listopadu 2017 čerpat řádnou 
                    dovolenou.
                   V neděli 12. listopadu 2017 se uskutečnila sbírka "Pojištění kostelů a dalších církevních 
                    budov": Kunětice 190,- Kč, Sezemice 1 572, Kč, Dašice 487,- Kč a Býšť 2 823,- Kč.
                   Všem dárcům srdečné Pán Bůh zaplať.
                   
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“