Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Noc kostelů 2017
Akce
Petr Borský
06.06.2017 09:01:17

FARNOSTI SEZEMICE A DAŠICE

Program v Kuněticích – kostel sv. Bartoloměje

17:00–18:00

Individuální prohlídka
(s programem pro děti)

18:00–18:45

Mše svatá

Dva identické cykly od 18:45 a 20:00

Hudební úvod
Z historie kostela
Litanie
Varhanní hudba
Výtvarné umění kostela
Individuální i komentovaná prohlídka kostela, možnost prohlídky kůru a varhan
Chvíle pro ztišení

Individuální prohlídky na dalších místech

17:00–19:00

Sezemice

Kaple sv. Josefa v Zámostí
Kaple Nanebevzetí Panny Marie u hřbitova

Ráby

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Dašice

Kostel Narození Panny Marie

od 18:00

Sezemice

Kostel Nejsvětější Trojice

Přílohy:
Noc kostelů 2017 - plakát s programem.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu