Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Potíže s kódováním českých písmen
Provoz webových stránek
Petr Borský
21.05.2009 17:18:21

Během dneška došlo na našich stránkách k dosud neobjasněné havárii, která tyto stránky na čas prakticky znečitelnila. Závada se projevovala tak, že místo většiny písmen s diakritickým znaménkem byly na stránkách jen jakési paznaky, které se původním znakům vůbec nepodobaly - všechny texty tak téměř nešly přečíst.

Závada byla ihned po zjištění nahlášena poskytovateli internetového hostingu, na jehož serverech jsou stránky uloženy.

Protože však technici hostingové společnosti zatím příčinu těchto potíží neznají, přizpůsobili jsme skript, který obsah stránek generuje, momentální situaci tak, aby byly texty na stránkách čitelné.

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť