Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Převod stránek na nový server
Provoz webových stránek
Petr Borský
29.05.2009 22:09:57

Problémy, které se v poslední době na našich stránkách objevovaly a jejichž řešení vždy záviselo na správcích hostingové společnosti, u které jsme stránky provozovali, vyústily v naši snahu získat nad jejich provozem plnou kontrolu.

Nyní se nám podařilo získat do pronájmu malý virtuální server se slušným připojením do internetu a naše stránky jsme na něj převedli. Tento server si spravujeme sami a máme jej prakticky plně pod kontrolou. Z věcí, které nemůžeme ovlivnit, zbývá už jen prostředí, ve kterém server běží a jeho připojení do internetu. Mělo by tedy být mnohem méně příležitostí ke vzniku problémů a pokud se přece objeví, nebudeme již ve většině případů odkázáni na cizí pomoc.

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť