Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. května 2022
Ohlášky
Petr Borský
28.05.2022 11:26:01

 

29. 05. 2022 r. / 7. Neděle velikonoční / (C)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/- 1. sv. přijímání (slavnost přijeti)

09:30 – Sezemice /int. za +Elišku Parisovou a +Jaroslava Hadáčka/

11:00 – Býšť

 

 

30. 05. Pondělí

 

 

31. 05. Úterý

 

 

01. 06. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. za +tetu Filomenu/

18:00 – Sezemice /int. za +Vlastu a její sestru Boženu/

 

 

02. 06. Čtvrtek

 

 

03. 06. Pátek /1. pátek v měsíci/

 

09:00 – 12.00 – návštěva nemocných po farnostech (Sezemice-Dašice-Býšť)

 

17:00 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

 

 

04. 06. Sobota /1. sobota v měsíci/

 

08:00 – Sezemice (mariánská mše sv.) – /int. za nemocné/

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) / int. za +manželku Marii Kořínkovou kněze a řeholníky/

 

 

05. 06. 2022 r. / Slavnost Seslání Ducha Svatého / (C)/sbírka-pastorační akt.diecéze

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. + rodiče Rambouskovy a za živou rodinu/

11:00 – Býšť

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu