Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. června 2022
Ohlášky
Petr Borský
25.06.2022 09:39:29

 

26. 06. 2022 r. / 13. Neděle v mezidobí / (C)/ sbírka na charitu Hradec Králové

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář//int. za +Stanislava T. (26 greg.)/

09:30 – Sezemice /int. za otce Jana/

11:00 – Býšť /int. za Jaroslava Faltyse a rodinu Navrátilovou/

 

16:30 – Sezemice /OREL Dašice – zasedáni rady a grilování na farní zahradě/

 

 

27. 06. Pondělí

 

Sezemice /int. za +Stanislava T. (27 greg.)/

 

 

28. 06. Úterý

 

Sezemice /int. za +Stanislava T. (28 greg.)/

 

 

29. 06. Středa /Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů/

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. za +Stanislava T. (29 greg.)/

18:00 – Sezemice /int. prosba o pomoc biřmovací patronu na duch. cestě a poděkovaní za Boží Milosrdenství/

 

 

30. 06. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)/int.za +Stanislava T. (30 greg.)/

 

 

01. 07. Pátek /1. pátek v měsíci/

 

17:00 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

 

 

02. 07. Sobota /1. sobota v měsíci/

 

08:00 – Sezemice (mariánská mše sv.) – /int. za nemocné/

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

 

 

03. 07. 2022 r. / 14. Neděle v mezidobí / (C)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. k úctě Ducha Svatého/

11:00 – Býšť

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu