Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. července 2022
Ohlášky
Petr Borský
09.07.2022 10:50:38

 

10. 07. 2022 r. / 15. Neděle v mezidobí / (C)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za Samuela Knaute a za Mateo Gaska/- křestní bohoslužba

11:00 – Býšť /int. za rodinu Havelkovu, vnuka Pavla, rodinu Kramářovu, Kindlovu, Floriánovu a živé rodiny/

 

 

11. 07. Pondělí

 

 

12. 07. Úterý

 

 

13. 07. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

14. 07. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. na úmysl dárce: viz diář/

 

 

15. 07. Pátek

 

17:30 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice

 

 

16. 07. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int.za spasu duše +Zdenka Smutného/

 

 

17. 07. 2022 r. / 16. Neděle v mezidobí / (C)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice

11:00 – Býšť

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu