Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb ve vánočním týdnu (od pondělí 24.prosince)
Ohlášky
Petr Borský
18.12.2007 22:04:42
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň. 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 24. prosince   do: 30. prosince 2007
     
Pondělí 24. prosince 2007          Štědrý den - Večerní mše z vigilie Slavnosti Narození Páně
P.Polívka 16:00hod. Platěnice mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P.Polívka 21:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (neobsazena intence) 
P. Vrbiak 22:00hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností 
P.Polívka 22:30hod. Moravany mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P. Brousil 24:00hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Večeřovu a Kolínovu 
P. Vrbiak 24:00hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností 
Úterý 25. prosince 2007          Slavnost Narození Páně  1. svátek vánoční
P.Polívka 08:00hod. Kunětice mše sv. obětována za: (neobsazena intence) 
P. Brousil 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (neobsazena intence) 
P. Vrbiak 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována za farníky svěřených farností 
P.Polívka 10:00hod. Dašice mše sv. obětována za: (neobsazena intence) 
P. Vrbiak 11:00hod. Býšť mše sv. za Josefa Zímu, rodiče z obojí strany a rod Mandysů
P. Brousil 11:00hod. Moravany mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
ZŠ.Sezem 16:00hod. Sezemice vánoční koncert místní ZŠ, účinkují: pěvecký sbor "Rolnička" a hosté
         
Středa 26. prosince 2007          Svátek sv Štěpána             2. svátek vánoční
P. Vrbiak 08:00hod. Kunětice mše sv. obětována za farníky svěřených farností 
P. Brousil 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (neobsazena intence) 
P.Polívka 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (neobsazena intence) 
P.Polívka 10:00hod. Slepotice mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P. Vrbiak 10:00hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Kafkovu 
P. Brousil 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za Annu Bisovou, manžela a celý rod 
P. Brousil 16:00hod. Bělečko mše sv. obětována za: (neobsazena intence) 
   
Čtvrtek 27. prosince 2007          Svátek sv. Jana Evangelisty                                          
P. Vrbiak 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností 
P. Vrbiak 17:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (neobsazena intence) 
P. Brousil 17:00hod. Dašice mše sv. obětována za: (neobsazena intence) 
   
Pátek 28. prosince 2007           Svátek sv. Mláďátek betlémských
P. Vrbiak 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností 
P. Vrbiak 17:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (neobsazena intence) 
P. Brousil 16:00hod. Býšť mše sv. obětována za: (neobsazena intence) 
       
Sobota 29. prosince 2007           sv. Tomáš Becket   
P. Vrbiak 17:00hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností  
Neděle 30. prosince 2007          Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa     
     
P. Brousil 08:00hod. Kunětice mše sv. obětována za Miroslava Tomáška a manželku
P. Vrbiak 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována za farníky svěřených farností 
P. Polívka 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (neobsazena intence) 
P. Brousil 10:00hod. Dašice mše sv. obětována za: (neobsazena intence) 
P. Vrbiak 11:00hod. Býšť mše sv. za Jaroslava Brandejse, manželku a rodiče z obojí strany
P. Polívka 11:00hod. Moravany mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
Oznámení:  Od 03. ledna do 10. ledna 2008 proběhne v našich farnostech  "Tříkrálová sbírka".      
Prosíme ve jménu charity o vstřícnost a pomoc při organizaci pro jejího zdárného průběhu.
Administrátor:           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 737 547 761 
Výpomocný duchovní: Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813 
Kaplan:                         Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mobil: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť