Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu po vánocích (od neděle 30.prosince)
Ohlášky
Petr Borský
18.12.2007 22:22:10
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň.
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 30. prosince 2007 do: 07. ledna 2008
     
Neděle 30. prosince 2007          Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa     
P. Brousil 08:00hod. Kunětice mše sv. obětována za Miroslava Tomáška a manželku
P. Vrbiak 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována za farníky svěřených farností 
P. Polívka 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (neobsazena intence) 
P. Brousil 10:00hod. Dašice mše sv. obětována za: (neobsazena intence) 
P. Vrbiak 11:00hod. Býšť mše sv. za Jaroslava Brandejse, manželku a rodiče z obojí strany
P. Polívka 11:00hod. Moravany mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
Pondělí 31. prosince 2007          sv. Silvestr I. 
P. Brousil 16:00hod. Býšť mše sv. obětována na poděkování za milosti obdržené v tomto obč. r. 
P. Polívka 17:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na poděkování za milosti obdržené v tomto obč. r. 
P. Vrbiak 17:00hod. Sezemice mše sv. obětována na poděkování za milosti obdržené v tomto obč. r. 
P. Vrbiak 23:30hod. Sezemice Tichá adorace až do 24:00 hod. a požehnání farnostem
Úterý 01. ledna 2008          Slavnost Matky Boží, Panny Marie     Nový občanský rok
P. Polívka 08:00hod. Kunětice mše sv. obětována za: (neobsazena intence) 
P. Brousil 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (neobsazena intence) 
P. Vrbiak 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností 
P. Polívka 10:00hod. Dašice mše sv. obětována za rod. Roterovu a Horákovu  
P. Brousil 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 11:00hod. Moravany mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
Středa 02. ledna 2008          sv. Basil Veliký a sv. Řehoř Naziánský
P. Brousil 15:30hod. Býšť možnost přistoupení k svátosti smíření 
P. Brousil 16:00hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 17:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 17:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
Čtvrtek 03. ledna 2008          sv. Jenovéfa
P. Brousil 16:30hod. Dašice možnost přistoupení k svátosti smíření 
P. Brousil 17:00hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
Pátek 04. ledna 2008          bl. Anděla z Foligna
P. Vrbiak 16:00hod. Horní Roveň možnost přistoupení k svátosti smíření 
P. Vrbiak 17:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 15:30hod. Býšť možnost přistoupení k svátosti smíření 
P. Polívka 16:00hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 16:30hod. Sezemice možnost přistoupení k svátosti smíření 
P. Brousil 17:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 18:00hod. Sezemice hovory o víře podle Katechismu katolické církve - na faře
Sobota 05. ledna 2008          sv. Telesfor
P. Brousil 16:00hod. Bělečko mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 17:00hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností
Neděle 07. ledna 2008                      Slavnost Zjevení Páně        svátek Tří Králů
P. Brousil 08:00hod. Kunětice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P.Vrbiak 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností 
P. Brousil 10:00hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P.Vrbiak 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P.Vrbiak 15:00hod. Platěnice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
Oznámení:  V našich farnostech probíhá až do 10. ledna "Tříkrálová sbírka". Kdo můžete, pomozte.  
Administrátor:               Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 737 547 761
Výpomocný duchovní: Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
kaplan:                    Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť