Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb ve Svatém týdnu od 10. dubna 2022
Ohlášky
Petr Borský
09.04.2022 11:59:16

 

10. 04. 2022 r. /Květná pašijová neděle /(C)/ - svěcení ratolestí, pašije /Sbírka- pojištění kostelů a kapli/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za duše v očistci/

11:00 – Býšť

 

 

11. 04. Pondělí

 

 

12. 04. Úterý

 

 

13. 04. Středa

 

13:00 – Sezemice (pohřební bohoslužba: +Jana Hadrábová)

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

14. 04. Čtvrtek /Zelený čtvrtek/ - mše sv. na památku Večeře Páně

 

17:00 – Býšť

18:00 – Sezemice /int. za kněze a kněžská povolání/

 

 

15. 04. Pátek /Velký pátek/ - památka umučení Páně

 

15:00 – Sezemice – KŘÍŽOVA CESTA v kostele– (provází věřící )

17:00 – Býšť

18:00 – Sezemice

 

 

16. 04. Sobota /Bílá sobota/ - velikonoční vigilie

 

17:00 – Býšť

19:00 – Sezemice

 

 

17. 04. 2022 r. /Slavnost Zmrtvýchvstání Páně / (C)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Karla Čelouda a rodiče/

11:00 – Býšť

 

 

18. 04. 2022 r. /Pondělí velikonoční / (C)/

 

09:30 – Sezemice

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu