Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb Velikonočního oktávu od 17. dubna 2022
Ohlášky
Petr Borský
16.04.2022 10:22:47

 

17. 04. 2022 r. /Slavnost Zmrtvýchvstání Páně / (C)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Karla Čelouda a rodiče/

11:00 – Býšť

 

 

18. 04. Pondělí /Pondělí velikonoční / (C)/

 

09:30 – Sezemice

 

 

19. 04. Úterý

 

 

20. 04. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

21. 04. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

22. 04. Pátek

 

17:30 – Sezemice (svátost smíření)

18:00 – Sezemice

 

 

23. 04. Sobota

 

11:30 – Sezemice (křestní bohoslužba: Klára „Stanislava“ Millerová)

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)/int. za +Marii Malou/

 

 

24. 04. 2022 r. / 2. Neděle velikonoční / (C)/ Neděle Božího Milosrdenství

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Hanu Chvatilovou/

11:00 – Býšť (poutní mše sv.)/int. za rodinu Pavlíkovu/

 

16:00 – Býšť (Svatojiřský poutní koncert „SALVÁTOR“ v kostele)

 

SALVÁTOR“ – chrudimský pěvecký sbor

vedeny sbormistrem Tomášem Židkem

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu