Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. ledna 2021
Ohlášky
Petr Borský
16.01.2021 11:22:34

17. 01. 2021 r. / 2. Neděle v mezidobí / (B)/ modlitby k Panně Marii za jednotu křesťanů

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /za rodiny, které se nachází ve složitých a těžkých situacích/

11:00 – Býšť /int. za rodinu Štěrovských a Kamenickou/

 

 

18. 01. Pondělí

 

 

19. 01. Úterý

 

 

20. 01. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice /int. za +Miroslava Mikuleckého/

 

 

21. 01. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. za +Josefa Teplého/

 

 

22. 01. Pátek

 

17:20 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za +rodiče Matouškovy/

 

 

23. 01. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platnosti)

 

 

24. 01. 2021 r. / 3. Neděle v mezidobí / (B)/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice

11:00 – Býšť

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu