Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. ledna 2021
Ohlášky
Petr Borský
23.01.2021 15:46:37

 

24. 01. 2021 r. / 3. Neděle v mezidobí / (B)/vigilie Obrácení sv. Pavla-svátek

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. na dobrý úmysl dárce/

11:00 – Býšť

 

 

25. 01. Pondělí

 

 

26. 01. Úterý

 

 

27. 01. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

28. 01. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

29. 01. Pátek

 

17:20 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice

 

 

30. 01. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platnosti)

 

 

31. 01. 2021 r. / 4. Neděle v mezidobí / (B)/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice

11:00 – Býšť

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu