Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 31. ledna 2021
Ohlášky
Petr Borský
30.01.2021 10:34:03

31. 01. 2021 r. / 4. Neděle v mezidobí / (B)/ svěcení Hromnic „Uvedení Páně do chrámu“

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice

11:00 – Býšť

 

 

01. 02. Pondělí

 

 

02. 02. Úterý

 

 

03. 02. Středa /svatoblažejské požehnaní/

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

04. 02. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

05. 02. Pátek /1. pátek v měsíci/

 

09:00 – 12:00 – návštěva nemocných po farnostech (Sezemice Dašice Býšť)

 

17:00 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice – /int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

 

 

06. 02. Sobota /1. sobota v měsíci/

 

08:00 – Sezemice (mariánská mše sv.) – int. za nemocné

- po mši sv. – generální úklid kostela (zveme všechny)

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

 

 

07. 02. 2021 r. / 5. Neděle v mezidobí / (B)/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice

11:00 – Býšť

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu