Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 18. prosince 2022
Ohlášky
Petr Borský
17.12.2022 16:27:25

 

18. 12. 2022 r. / 4. neděle adventní (A)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za rod Reinberku/

11:00 – Býšť /int. za Jiříčka Metelku, Boženu Píšovou, rod. Chaloupkovu, Kosatíkovu a Soukenkovu/

 

17:00 – Býšťadventní koncert v kostele: Koncert Duchovní Hudby:“Adeste Fideles“.

 

19. 12. Pondělí

 

 

20. 12. Úterý

 

 

21. 12. Středa

 

 

22. 12. Čtvrtek

 

13:00 – Býšť /generální úklid kostela: stavění betlému a vánočních stromků/

 

 

23. 12. Pátek

 

17:30 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice RORÁTY“

 

 

24. 12. 2022 r. Sobota /Štědrý den/ PŮLNOČNÍ MŠE SV.:

 

16:00Býšť /int. za rodinu Šolínovu, Havránkovu a Hlásných/

20:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

22:00 – Sezemice /int. na dobrý úmysl dárce/

 

Sbírka o půlnoční mši sv. bude určena na děti z dětských domovů

 

25. 12. 2022 r. Neděle /1. svátek vánoční/ Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +rodinu Valentovu, Prausovu, Zemanovu a +Josefa Komarka/

11:00 – Býšť /int. za živé i zemřelé farníky/

 

17:00 – Sezemicekoncert v kostele: pěvecký sbor ZŠ Sezemice „Rolnička“.

 

26. 12. 2022 r. Pondělí /2. svátek vánoční/ Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

 

09:30 – Sezemice /int. za +manžele Sedláčkovy, syna Petra a rodiče z oboji strany/

11:00 – Býšť /int. za rodinu Bisovu/

 

Přejeme Vám požehnané vánoce,

Víru, naději a lásku po celý nový rok 2023.

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu