Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 11. června 2023
Ohlášky
Petr Borský
10.06.2023 18:29:20

 

11. 06. 2023 r. /Slavnost Těla a Krve Páně/ (A)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za + rodiče Kořínkovi/

11:00 – Býšť /int. za rodinu Havelkovu, vnuka Pavla, rodinu Kramářovu, Kindlovu, Floriánovu a živé rodiny/

 

 

12.06. Pondělí

 

 

13.06. Úterý

 

 

14.06. Středa (10. týden v mezidobí)

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

15.06. Čtvrtek (10. týden v mezidobí)

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

16.06. Pátek (Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova)

 

17:30 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. k úctě Nejsvětější Srdci Ježíšově/

 

 

17.06. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

 

 

18. 06. 2023 r. / 11. Neděle v mezidobí / (A)/ „sbírka na charitu“

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. na dobrý úmysl dárce/

11:00 – Býšť /int. za Alenu a Františka Kosinovy a celou jejich rodinu/

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu