Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. října 2022
Ohlášky
Petr Borský
29.10.2022 18:54:37

 

30. 10. 2022 r. / 31. Neděle v mezidobí / (C)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. na dobrý úmysl dárce/

11:00 – Býšť /int. na dobrý úmysl dárce/

 

 

31. 10. Pondělí

 

 

01. 11. Úterý (Slavnost VŠECH SVATÝCH)

 

17:00 – Sezemice /kaple P. Marie – hřbitov//int. na dobrý úmysl dárce/

 

 

02. 11. Středa Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice /int. za +tatínka Milana/

 

 

03. 11. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

04. 11. Pátek (1. pátek v měsíci)

 

17:00 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

 

 

05. 11. Sobota (1. sobota v měsíci)

 

08:00 – Sezemice (mariánská mše sv.) – /int. za nemocné/

 

09:00 – 12.00 – návštěva nemocných po farnostech (Sezemice-Dašice-Býšť)

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. na dobrý úmysl dárce/

 

 

06. 11. 2022 r. / 32. Neděle v mezidobí / (C)/ 1. neděle v měsíci „dětská mše sv.“

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Josefa Malého a ostatní příbuzné/

11:00 – Býšť

 

Získání plnomocných odpustků: 1.možnost ( 1.11. a 2.11.)* svátost smíření* svaté přijímání* modlitba na úmysl Sv. otce* při návštěvě kostela Otčenáš a vyznáni viry. 2.možnost ( 1.11. - 8.11.)* svátost smíření* svaté přijímání* modlitba na úmysl Sv. Otce* při návštěvě hřbitova modlitba za zemřelé.

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu