Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. ledna 2023
Ohlášky
Petr Borský
21.01.2023 11:34:40

 

22. 01. 2023 r. / 3. Neděle v mezidobí / (A) Neděle Božího Slova

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +tetu a strýce Duškovy/

11:00 – Býšť /int. za Jaroslava a Františka Prouzovy a rodiče z obojí strany/

 

 

23.01. Pondělí

 

 

24.01. Úterý

 

 

25.01. Středa /Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola/

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. za +tetu a strýce Stovičkovy/

18:00 – Sezemice /int. za +spolužačku Jiřinu/

 

 

26.01. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

27.01. Pátek

 

17:30 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za +vězně z vlaku smrti B.n.O./

 

 

28.01. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. za +Josefa Zerzána a živé a zemřelé z toho rodu/

 

 

29. 01. 2023 r. / 4. Neděle v mezidobí / (A)

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice

11:00 – Býšť

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu