Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. května 2023
Ohlášky
Petr Borský
27.05.2023 12:24:01

 

28. 05. 2023 r. / Slavnost Seslání Ducha Svatého / (A)/sbírka-pastorační akt.diecéze

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. k oslavě Ducha Svatého/

11:00 – Býšť

 

 

29.05. Pondělí

 

 

30.05. Úterý

 

 

31.05. Středa /Svátek Navštívení Panny Marie/

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice /int. za Oldřicha Košťala o dar uzdravení/

po mši sv. májová pobožnost

 

 

01.06. Čtvrtek /Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze/

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

02.06. Pátek /1. pátek v měsíci/(8. týden v mezidobí)

 

/Noc Kostelů/

 

17:00 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

 

 

03.06. Sobota /1. sobota v měsíci/

 

08:00 – Sezemice (mariánská mše sv.) – /int. za nemocné/

 

09:00 – 11.00 – návštěva nemocných po farnostech (Sezemice-Dašice-Býšť)

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

 

 

04. 06. 2023 r. / Slavnost Nejsvětější Trojice / (A)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice POUTNÍ/int. za +Annu a Václava Rambouskovy a živou rodinu/

11:00 – Býšť

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu