Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 18. června 2023
Ohlášky
Petr Borský
17.06.2023 09:23:14

 

18. 06. 2023 r. / 11. Neděle v mezidobí / (A)/ „sbírka na charitu“

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. na dobrý úmysl dárce/

11:00 – Býšť /int. za Alenu a Františka Kosinovy a celou jejich rodinu/

 

 

19.06. Pondělí

 

 

20.06. Úterý

 

 

21.06. Středa (11. týden v mezidobí)

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

22.06. Čtvrtek (11. týden v mezidobí)

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

23.06. Pátek (11. týden v mezidobí)

 

17:30 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice

 

 

24.06. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

 

 

25. 06. 2023 r. / 12. Neděle v mezidobí / (A)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za živou a zemřelou rodinu Jirmanovu/

11:00 – Býšť /int. za Jaroslava Faltyse a rodiče z obojí strany/

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu