Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. června 2023
Ohlášky
Petr Borský
24.06.2023 13:21:11

 

25. 06. 2023 r. / 12. Neděle v mezidobí / (A)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za živou a zemřelou rodinu Jirmanovu/

11:00 – Býšť /int. za Jaroslava Faltyse a rodiče z obojí strany/

 

 

26.06. Pondělí

 

 

27.06. Úterý

 

 

28.06. Středa (12. týden v mezidobí)

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)–/int.za Marii Brouškovou, Josefa Brouška, Miladu Klinderovou a Jiřího Klinderu/

18:00 – Sezemice

 

 

29.06. Čtvrtek /Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů/

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

30.06. Pátek (12. týden v mezidobí)

 

17:30 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice

 

 

01.07. Sobota /1. sobota v měsíci/

 

08:00 – Sezemice (mariánská mše sv.) – /int. za nemocné/

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

 

 

02. 07. 2023 r. / 13. Neděle v mezidobí / (A)/ „žehnaní dětem“- na začátku prázdnin

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice

11:00 – Býšť

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu