Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 14. srpna 2022
Ohlášky
Petr Borský
13.08.2022 11:34:37

 

14. 08. 2022 r. / 20. Neděle v mezidobí / (C)/ Nanebevzetí Panny Marie – vigilie

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice POUTNÍ MŠE SV. ze Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie (15.08)

11:00 – Býšť /int. za Helenu a Josefa Holečkovy a syna Františka/

 

 

15. 08. Pondělí

 

 

16. 08. Úterý

 

 

17. 08. Středa

 

10:00 – Kunětice /pohřební bohoslužba: +Marie Krupková/

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

18. 08. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

19. 08. Pátek

 

17:30 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za zdraví a Boží požehnání Evy a Marka/

 

 

20. 08. Sobota

 

10:00 – Sezemice (křestní bohoslužba: „Hana“ Rozálie Musilová)

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

 

 

21. 08. 2022 r. / 21. Neděle v mezidobí / (C)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice/int.za živou a zemřelou rodinu Kašparovou, Chvalovou, Kamenických/

11:00 – Býšť

 

 

14. 08. 2022 r. / 20. Neděle v mezidobí /

 

18:00 – Sezemice (kostel) POUTNÍ KONCERT:

 

Slávek Klecandr – recitál písničkáře

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu