Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. srpna 2022
Ohlášky
Petr Borský
27.08.2022 18:53:55

28. 08. 2022 r. / 22. Neděle v mezidobí / (C)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice/int. na dobrý úmysl dárce//

11:00 – Býšť /mše sv. s výročí  posvěcení vlastního kostela (211. let)

17:00 – Býšť /Slavnostní Koncert/: Zahajovací koncert 13. MHF Eduarda Nápravníka

 

 

29. 08. Pondělí

 

 

30. 08. Úterý

 

 

31. 08. Středa

 

13:00 – Býšť /pohřební bohoslužba: +Ladislav Novák/

18:00 – Sezemice

 

 

01. 09. Čtvrtek (Začátek školního roku 2022/2023)

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. za +Mariannu B. (1. greg.)/

 

 

02. 09. Pátek /1. pátek v měsíci/

 

/int. za +Mariannu B. (2. greg.)/

 

09:00 – 12.00 – návštěva nemocných po farnostech (Sezemice-Dašice-Býšť)

 

17:00 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

 

 

03. 09. Sobota /1. sobota v měsíci/

 

08:00 – Sezemice (mariánská mše sv.) – /int. za nemocné/

 

11:00 – Sezemice (křestní bohoslužba: „Veronika“ Vlasáková)

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. za +Mariannu B. (3. greg.)/

 

 

04. 09. 2022 r. / 23. Neděle v mezidobí / (C)/ 1. neděle v měsíci „dětská mše sv.“

žehnání dětem a školních pomůcek při všech mších sv.

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice/int. za uzdravení rodových kořenů, za maminku, sestry a dceru /

11:00 – Býšť /int. za +Mariannu B. (4. greg.)

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu