Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 5. června 2022
Ohlášky
Petr Borský
04.06.2022 13:49:20

 

05. 06. 2022 r. / Slavnost Seslání Ducha Svatého / (C)/sbírka-pastorační akt.diecéze

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. + rodiče Rambouskovy a za živou rodinu/

11:00 – Býšť /int. za +Stanislava T. (5 greg.)/

 

 

06. 06. Pondělí

Sezemice /int. za +Stanislava T. (6 greg.)/

 

 

07. 06. Úterý

Sezemice /int. za +Stanislava T. (7 greg.)/

 

 

08. 06. Středa

 

13:00 – Sezemice (kostel) /pohřební bohoslužba: +Květuše Kamenická/

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. za +Stanislava T. (8 greg.)/

18:00 – Sezemice /int. za kněze/

 

 

09. 06. Čtvrtek /Svátek Ježíše Krista, nejvyššího kněze/

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. za +Stanislava T. (9 greg.)/

 

 

10. 06. Pátek /NOC KOSTELU/

Sezemice /int. za +Stanislava T. (10 greg.)/

 

13:00 – Kunětice (kostel) /pohřební bohoslužba: +Miloslava Píšová/

 

17:30 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. s prosbou o dárce ledviny/

 

 

11. 06. Sobota

Sezemice /int. za +Stanislava T. (11 greg.)/

 

11:00 – Sezemice (křestní bohoslužba: „Jan“ Petr Blažek)

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) / int. za +manželku Marii Kořínkovou a farnost Sezemice/

 

 

12. 06. 2022 r. / Slavnost Nejsvětější Trojice / (C)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice POUTNÍ/int. za zdraví a požehnání pro Daněla/1. sv. přijímání (slavnost přijeti)

11:00 – Býšť /int. za +Stanislava T. (12 greg.)/

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu