Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 23. října 2022
Ohlášky
Petr Borský
22.10.2022 11:04:12

 

23. 10. 2022 r. / 30. Neděle v mezidobí / (C)/ – Papežská misijní díla – sbírka

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Josefa Dědka a cely ten rod/

11:00 – Býšť

 

 

24. 10. Pondělí

 

 

25. 10. Úterý

 

 

26. 10. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice /int. za rod. Kosinu, Nosku a Tláskalu/

 

 

27. 10. Čtvrtek

 

11:00 – Býšť /pohřební bohoslužba: + p.Vondroušová/

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

28. 10. Pátek /Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů/

 

17:30 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za živou a zemřelou rodinu Pulpanovu/

 

 

29. 10. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

 

 

30. 10. 2022 r. / 31. Neděle v mezidobí / (C)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. na dobrý úmysl dárce/

11:00 – Býšť

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu